WikiSofia

Wikisofia slouží pro veřejné sdílení studijních materiálů a odborných poznatků v řadě oblastí humanitních věd. Jde o projekt jedinečný svým rozsahem (množstvím humanitních oborů) kombinovaný s přísnou odborností. Články publikované na Wikisofii může vytvářet a upravovat každý, s přednostním právem pro členy akademické obce (díky uživatelským účtům propojeným přes Shibboleth). Tím je zajištěna jak pluralita pohledů na daná témata a zdrojová bohatost napříč obory, tak vzájemná kontrola ověřitelnosti obsahu.
Jelikož je Wikisofia určena primárně pro potřeby studentů, jedním z hlavních cílů jejích přispěvatelů je vytvoření kvalitně zpracovaných otázek vztahujících se k jednotlivým zkouškám (včetně státních). Články jsou vypracovávané studenty pro studenty s použitím odborných zdrojů.

 


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Open access portál, který slouží k tvorbě, ukládání a získávání ověřených studijních materiálů z oblasti humanitních věd.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: portál
  • Producent: FF Univerzity Karlovy
Dodatečné info ke zdroji: