Mapa neziskovek

Uživatelsky přívětivé a aktualizované prostředí, které přináší komplexní, aktuální, přesná a ověřitelná data o základních ekonomických i neekonomických charakteristikách všech nestátních neziskových organizací. Obsah stránek je vytvářen se zřetelem k potřebám různých skupin uživatelů, tedy neziskových organizací samotných, orgánů veřejné správy, médií, ale i široké veřejnosti.

Jednotlivé mapy umožňují získat informace o nejrůznějších typech tzv. „neziskovek“. Data a fakta jsou prezentována především formou interaktivních map a storymap. Hlavní interaktivní mapy zobrazují data o nestátních neziskových organizacích v ČR a o finančních tocích v neziskovém sektoru, samozřejmě s možností uživatelského filtrování. Tematické interaktivní mapy přibližují vybraná témata, konkrétně mapu dotací z EU pro nestátní neziskové organizace, poskytování sociálních služeb, zdravotních služeb a mapu organizací zapojených do projektu GIVT. Storymapy potom do hloubky představují určité zajímavé příběhy typické pro různé části neziskového sektoru.

Přednosti portálu jsou zejména:

  • Vše je online, bez nutnosti cokoliv instalovat.
  • Poskytovaná data jsou zdarma a pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.
  • Data jsou průběžně aktualizována.
  • Lze si zvolit vlastní filtry zobrazovaných dat.
  • Prostředí portálu je stále vylepšováno a řešitelský tým bude reagovat na připomínky uživatelů.
  • Obsah webu je vytvářen lidmi, které jejich práce opravdu baví a jejichž snahou je, aby byl neziskový sektor maximálně transparentní a srozumitelný pro každého.

Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: volně dostupný zdroj
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Rimešová
  • Naposledy změněn: 20.10.2020 12:13:55