Národní digitální knihovna DNNT (Díla nedostupná na trhu)

V návaznosti na ukončený přístupu k Národní digitální knihovně pro studenty VŠ (Kramerius-VŠ) umožnila Národní knihovna ČR vysokým školám (po podepsání smlouvy) přístup do Národní digitální knihovny DNNT (Díla nedostupná na trhu). Přihlášení je přes eduID.

Zpřístupněny jsou zde plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. Tyto dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů) a nejsou dostupné na trhu. Po kliknutí na tlačítko Procházet knihovnu je potřeba v bočním menu Dostupnost zakliknout Díla nedostupná na trhu.

Aplikace NDK-DNNT zároveň obsahuje i plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.), které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako veřejná. Pokud máte zájem prohlížet díla nechráněná autorským zákonem, zaklikněte v bočním menu Dostupnost hodnotu Pouze veřejné.

Podrobnější informace o NDK-DNNT naleznete na stránkách Národní knihovny ČR.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: plné texty české produkce do roku 1989 nedostupné na trhu
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: nezařazený
  • Producent: Národní knihovna České republiky
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: neurčený
  • Kontaktní osoba: PhDr. Hana Vochozková
  • Naposledny změněn: 19.6.2020 13:35:16