Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu

NDK-DNNT obsahuje digitalizované knihy (do roku 2000) a periodika (do roku 2010) z české vydavatelské produkce. Tyto dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů). Zpřístupnění se týká pouze děl nedostupných na běžném knižním trhu. Po kliknutí na tlačítko Procházet knihovnu je potřeba v bočním menu Dostupnost zakliknout Díla nedostupná na trhu.

Aplikace NDK-DNNT zároveň obsahuje i plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.), které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako veřejná. Pokud máte zájem prohlížet díla nechráněná autorským zákonem, zaklikněte v bočním menu Dostupnost hodnotu Pouze veřejné.

Plné texty jsou dostupné prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných

Podrobnější informace o NDK-DNNT naleznete na stránkách Národní knihovny ČR.

Přihlášení je přes eduID.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: plné texty české produkce do roku 2000 (2010 periodika) nedostupné na trhu
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: nezařazený
  • Producent: Národní knihovna České republiky
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: neurčený
  • Kontaktní osoba: PhDr. Hana Vochozková
  • Naposledy změněn: 12.4.2022 11:28:02