Gale Literary Sources

Gale Literary Sources je plnotextová a multimediální databáze, která spojuje přední literární databáze vydavatele Gale v novém digitálním prostředí. Zpřístupňuje na jednom místě literární díla, biografie, kritiky, literární a kulturní analýzy, které byly dosud dostupné pouze v samostatných databázích:

Literature Resource Center

Contemporary Authors

Dictionary of Literary Biography

LitFinder

Scribner Writer Online

Something About the Author Online

Twayne's Author Online

Literature Criticism Online

Rozhraní Gale Literary Sources nabízí uživatelům analytické nástroje Topic finder - zpřesnění vyhledávání a možnost vizuálního vyhledávání v dostupném obsahu a Term frequency - zobrazuje četnost výskytu hledaných slov na časové ose.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: plnotextový zdroj literárních informací
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: GALE, A Cengage Company
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
  • Naposledny změněn: 11.1.2020 18:02:36
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.