NBER (National Bureau of Economic Research)

National Bureau of Economic Research (NBER) je soukromá nezávislá nezisková výzkumná organizace, která se zaměřuje na vybraná ekonomická témata, zejména kvantitativní modely ekonomického chování, vyhodnocování stávajících hospodářských politik a předvídání dopadů alternativných ekonomických opatření. K těmto tématům NBER každoročně publikuje stovky „working papers“ – prvotních zpráv z výzkumu, z nichž mnohé jsou následně publikovány také v rezenzovaných odborných časopisech.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research
  • Obory: Ekonomie
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: National Bureau of Economic Research
Dodatečné info ke zdroji: