BREPOLiS

Discovery.muni

Portál BREPOLiS zpřístupňuje níže uvedené databáze:

L'Année philologique (APh)

Specializovaná bibliografická databáze vědeckých prací zabývající se starověkou řeckou a římskou civilizací. Obsahuje informace od prvního svazku publikovaného v roce 1928.

Brepolis Medieval and Early Modern

 • Medieval and Early Modern Bibliographies


International Medieval Bibliography (IBM)

Mezinárodní středověká bibliografie vydávaná od roku 1967 pokrývá periodickou literaturu a texty o různých tématech ve středověkých studiích.

Bibliographie de Civilisation Médiévale (BCM)

Bibliografie monografií, sbírek a recenzí knih od roku 1958. Obsahuje všechny relevantní prvky z bibliografie Cahiers de civilization médiévale od pozdní antiky až po pozdní středověk (300-1500).

 • Directories

International Directory of Medievalists (IDM)

Personální bibliografie obsahuje jména a adresy odborníků z více než 70 různých zemí, kteří se zabývají středověkou problematikou.

Brepolis Latin and Oriental

 • Full-Text Databases

Archive of Celtic-Latin Literature (ACLL)

Obsahuje stovky latinských textů pokrývající období 400-1200 n.l. zaměřených na anglosaské země.

Aristoteles Latinus Database (ALD)

Plné texty kritických vydání středověkých překladů Aristotelových spisů. Zdroj přináší různé verze Aristotelova díla.

Monumenta Germaniae Historica (eMGH)

Medievistický kritický soubor k německým dějinám rozdělený do 5 hlavních sérií (Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae a Antiquitates).

Library of Latin Texts – A (LLT-A)

Databáze latinských textů od antiky až po současnost. Obsahuje jak klasickou antickou (Plautus, Cicero, Ovidius, ...), tak i patristickou literaturu (Augustine, Ausonius, Prudentius, ...).

Library of Latin Texts – B (LLT-B)

Databáze sjednocuje latinské texty různých žánrů a období, tematicky je velmi různorodá, obsahuje kroniky, životy středověkých svatých, právní texty, teologická, filozofická a vědecká pojednání.

Cross Database SearchTool

Jednotné rozhraní pro současné vyhledávání v databázích (ACLL, ALD, eMGH,  LLT-A/B). Lze filtrovat období, autory, tituly, století a vybrané databáze. Vhodný nástroj pro prvotní rešerši.

 • Latin Dictionaries

Database of Latin Dictionaries (DLD)

Latinské slovníky, které slouží k překladu latinských textů do moderních jazyků, k sémantickému a etymologickému výkladu latinských slov a poskytuje i historické latinské slovníky. 

Dictionary of Medieval Latin from British Sources (DMLBS) 

Nejkomplexnější slovník středověké latiny a první slovník se zaměřením na britskou středověkou latinu.

Podrobný přehled o databázích včetně návodů - Brepoilis Database Information


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
 •  
 • Charakteristika: kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: kombinovaný
 • Producent: Brepols Publishers
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: vícejazyčný
 • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
 • Naposledy změněn: 26.7.2023 22:04:35
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.