Litterae Ante Portas

Rozsáhlý soubor databází a elektronických zdrojů řeckých a latinských textů starověku a středověku. Soubor je tvořen desítkami plnotextových databází od různých producentů spadajících do následujících oblastí:

 • Klasická filologie
 • Medievistika, neolatinistika
 • Biblistika
 • Historie
 • Teologie, církevní dějiny
 • Filozofie, literární věda
 • Dějiny umění, muzikologie
 • Bibliografie, knihovnictví
 • Digitale bibliothek

Pro přístup k databázím je třeba registrovat se u správce zdroje na výše uvedené adrese a mít na svém počítači nainstalován speciální ICA klient CITRIX Metaframe.

Server Litterae Ante Portas zajišťuje Ústav klasických studií FF MU. Podrobné informace o obsahu tohoto zdroje a možnostech/podmínkách jeho využívání jsou dostupné na http://litterae.phil.muni.cz/about.php


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: vícejazyčný
 • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
 • Naposledy změněn: 19.4.2021 23:24:01