Reaxys

Reaxys (původně Beilstein and Gmelin Crossfire) je unikátní chemická faktografická a bibliografická databáze, která obsahuje informace z organické, anorganické a organokovové chemie. 

Naleznete zde záznamy o chemických strukturách, sloučeninách (cca 8 mil. záznamů), jejich vlastnostech (chemických, fyzikálních, spektrálních či toxikologických) a reakcích (cca 5 mil. záznamů). Vše doplňují bibliografické citace - cca 3 mil. záznamů ze 400 excerpovaných časopisů, např. Advanced Synthesis and Catalysis, Journal of American Chemical Society, Journal of Organometallic Chemistry, Synlett, Tetrahedron. Prolinkování na plné texty je do databáze Science Direct.

Pokrývá období od roku 1779 do současnosti.

Reaxys kombinuje tři prestižní databáze:

  • CrossFire Beilstein (organická chemie, vychází z Beilstein's Handbuch der Organischen Chemie)
  • CrossFire Gmelin (báze anorganických sloučenin, vychází z Handbuch der anorganischen Chemie)
  • Patent Chemistry Database (vybrané patenty z oblastí: organická chemie, barviva, medicínské přípravky, biocidy a agrochemikálie) 


Vyhledávat lze podle strukturních vzorců, reakčních schémat, klíčových slov, chemických reakcí nebo experimentálních dat.

Databáze je vhodná pro obory zabývající se organickou chemií, chemickými syntézami, lékařskou chemií, materiálovými vědami a chemickou informatikou. 

Reaxys Quick reference guide - návod

Podrobnější informace a návody.

 


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk
  • Naposledy změněn: 2.1.2024 09:51:02
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.