Metodika tvorby bibliografických citací

Discovery.muni

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
  •  
  • Charakteristika: e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Harvard, Vancouver atd.)
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Masarykova univerzita
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: volně dostupný zdroj
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kratochvíl
  • Naposledny změněn: 16.9.2015 12:40:57