Journal Citation Reports

Discovery.muni

Tato databáze je základním zdrojem pro stanovení "kvality" vědeckých časopisů (impact factors). Vychází z citačních údajů z více než 12.000 vědeckých časopisů z celého světa.

Journal Citation Reports (JCR) je databáze obsahující statistické údaje a kvantitativní nástroje pro systematické a objektivní vyhodnocování, kategorizaci a vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů. Jedním z nástrojů pro takové porovnávání je tzv. "impact factor", který udává míru frekvence citací průměrného článku daného časopisu za dané časové období a lze ho využít jako základ pro odhad prestiže akademických časopisů.

JCR slouží především potřebám informačních specialistů, nakladatelů a editorů, využívají ho však i autoři - například k výběru časopisů pro publikování a identifikaci časopisů relevantních pro oblast jejich odborného zájmu.

Český tutoriál:

http://www.youtube.com/watch?v=UB-DEn19lrk&feature=youtu.be

 

Uživatelé, kteří jsou zároveň přihlášeni ve Web of Science, mohou mít problémy při přístupu do JCR (z univerzitní sítě). Pokud toto zaznamenáte, pak doporučujeme otevřít JCR v anonymním okně prohlížeče nebo se odhlásit Z WoS.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je indexován ve službě discovery.muni.
  •  
  • Charakteristika: impact faktory vědeckých časopisů
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Clarivate Analytics
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.