Beck-online.cz

Právní informační systém, který zpřístupňuje právní předpisy, judikaturu, periodickou i neperiodickou literaturu českého práva nakladatelství C.H. Beck. Od roku 2023 je k dispozici rozšířená verze systému PLUS. Obsažena je i zajímavá literatura jiných vydavatelů, a to buď v plných textech, nebo formou anotací. Zpřístupněné moduly:

beck-online Basic 

 • základní modul celého systému, který obsahuje právní předpisy, judikaturu, předpisy místní samosprávy, věstníky a zpravodaje, právnický slovník.
 • beck-online Premium 
  modul Basic + všechny oborové moduly (Občanské právo, Justiční a procesní právo, Obchodní právo, Pracovní a sociální právo, Soutěžní právo a duševní vlastnictví, Trestní právo, Ústavní a správní právo), obsahuje více než 60 komentářů a monografií, kompletní archivy všech periodik nakladatelství C. H. Beck, praktické vzory smluv a podání, obsažena je i zajímavá literatura jiných vydavatelů, a to buď v plných textech, nebo formou anotací.

beck-online Plus


Dodatečné informace o zdroji
 • Charakteristika: databáze českého práva
 • Obory: Právo
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: Nakladatelství C. H. Beck, Praha
Dodatečné info ke zdroji:
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: český
 • Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala
 • Naposledy změněn: 12.1.2023 08:36:45
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.