Oxford English Dictionary Online

Anglický výkladový slovník "Oxford English Dictionary" je klíčové dílo mapující vývoj anglického jazyka za poslední tisíciletí. Představuje průvodce významu, etymologie a výslovnosti (s použitím mezinárodní fonetické abecedy) více jak 600.000 slov. Přináší ukázky použití slov ve 3 milionech spojení (citací) z celé oblasti používání anglického jazyka. K dispozici je 8 předmětových rejstříků. Součástí OED je Historical Thesaurus of the OED.

Tato elektronická forma OED umožňuje přístup k obsahu dvacetidílné Second Edition (1989) a třídílných Additions Series z roku 1993 a 1997. Obsah je čtvrtletně aktualizován. 

Různé stránky OED s odkazy na nápovědu, aktuality a průvodce.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
  • Naposledy změněn: 28.4.2021 15:25:30
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.