ProQuest Central

<b>Full Text Finder</b> Shibboleth

ProQuest Central je v současnosti jednou z nejrozsáhlejších světových multidisciplinárních databází poskytující přístup k různým typům informačních zdrojů od mnoha vydavatelů ze všech hlavních vědních disciplín, zahrnující přírodní vědy, techniku, medicínu, ekonomii, sociální a humanitní vědy, umění, vzdělávání a náboženství. Kolekce obsahuje přes 22 tisíc plnotextových časopisů, noviny, zprávy, knihy, konferenční materiály, vysokoškolské kvalifikační práce i další šedou literaturu.

Bližší informace a návody pro uživatele najdete zde


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj má podporu služby Full Text Finder.
  • Tento zdroj podporuje vzdálený přístup přes technologii Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Proquest
Dodatečné info ke zdroji:
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.