Musikologika.cz

Stránky www.musicologica.cz jsou provozovány Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (www.phil.muni.cz/music/). Cílem projektu je vytvořit komunikační a publikační elektronickou platformu, jež bude sloužit nejen akademické muzikologické obci na Masarykově univerzitě, ale bude nabízet své služby celé odborné muzikologické veřejnosti. Tento internetový portál umožňuje přístup k výsledkům výzkumných projektů, k elektronickým odborným publikacím a databázím či elektronickým verzím diplomových a disertačních prací a elektronickému muzikologickému časopisu. Zároveň uživatelům přináší aktuální informace o odborných aktivitách Ústavu hudební vědy a dalších přidružených či spolupracujících institucí. Přístup volný.

Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: komunikační a publikační platforma muzikologické obce
  • Obory: Umění
  • Typ zdroje: faktografický
  • Producent: Ústav hudební vědy FF MU
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: užitečný odkaz
  • Jazyk: český
  • Kontaktní osoba: PhDr. Petr Macek Ph.D.
  • Naposledy změněn: 27.1.2010 01:50:04