Český hudební slovník

Portál Centra hudební lexikografie při Ústavu hudební vědu FFMU. Hlavním jádrem je projekt elektronického Českého hudebního slovníku osob a institucí, přidávat se budou postupně i dlaší databáze. Přístup volný.

Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: portál Kabinetu hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy FF MU
  • Obory: Umění
  • Typ zdroje: faktografický
Dodatečné info ke zdroji: