Reaxys

Tento zdroj je dostupný pouze z: Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Knihovna univerzitního kampusu MU

Dostupné pouze z PC sítě LF, PřF a v KUK.

Reaxys (původně Beilstein and Gmelin Crossfire) je unikátní chemická faktografická a bibliografická databáze, která obsahuje informace z organické, anorganické a organokovové chemie.
Naleznete zde záznamy o chemických strukturách, sloučeninách (cca 8 mil. záznamů), jejich vlastnostech (chemických, fyzikálních, spektrálních či toxikologických) a reakcích (cca 5 mil. záznamů). Vše doplňují bibliografické citace - cca 3 mil. záznamů ze 400 excerpovaných časopisů, např. Advanced Synthesis and Catalysis, Journal of American Chemical Society, Journal of Organometallic Chemistry, Synlett, Tetrahedron. Prolinkování na plné texty je do databáze Science Direct.

Pokrývá období od roku 1779 do současnosti.

Reaxys kombinuje tři prestižní databáze:

  • CrossFire Beilstein (organická chemie, vychází z Beilstein's Handbuch der Organischen Chemie)
  • CrossFire Gmelin (báze anorganických sloučenin, vychází z Handbuch der anorganischen Chemie)
  • Patent Chemistry Database (vybrané patenty z oblastí: organická chemie, barviva, medicínské přípravky, biocidy a agrochemikálie) 


Vyhledávat lze podle strukturních vzorců, reakčních schémat, klíčových slov, chemických reakcí nebo experimentálních dat.

Databáze je vhodná pro obory zabývající se organickou chemií, chemickými syntézami, lékařskou chemií, materiálovými vědami a chemickou informatikou. 

Podrobnější informace, animované návody (i v češtině). 

 

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI Chemické elektronické informační zdroje pro VaV, CZ.1.05/3.2.00/12.0231.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk
  • Naposledny změněn: 1.1.2018 16:50:02
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos