Zdroje pro: Ekonomicko-správní fakulta

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
monitoring denního českého tisku a médií [více informací]
B
Licencovaný zdroj Bisnode MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
Licencovaný zdroj Blackwell Reference Online
Kolekce elektronických knih v oblastech humanitních a sociálních studií [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
multioborová časopisecká databáze [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
E
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
portfolio 9 kolekcí e-časopisů od Emerald se zaměřením na management [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
I
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
bibliografická databáze konferenčních příspěvků [více informací]
J
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
N
Working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
fulltextová kolekce e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
kolekce online časopisů z oblasti sociálních věd [více informací]
P
Licencovaný zdroj Patria Plus
informační zdroj pro finančníky, ekonomy a investory [více informací]
plné texty více než 6 000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů [více informací]
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
ekonomické časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
S
elektronické časopisy [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
Online archiv časopisu The Economist od počátku vydávání 1843 do roku 2014 [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
W
citační a bibliografická časopisecká databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
plné texty časopisů Wiley+Blackwell [více informací]
Encyklopedické přehledy teorií z oblastí ekonomie, managementu, financí apod. [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj