Zdroje pro: Filozofická fakulta

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
Webový portál knihoven z oboru umění a architektury [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky [více informací]
B
digitální archiv rukopisů Samuela Becketta [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
výběr referenčních příruček vydavatelství Brill [více informací]
C
Licencovaný zdroj Cairn.info-Bouquet Général
kolekce časopisů a e-knih ve francouzštině z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
elektronické učebnice z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století [více informací]
Zdroje, data a nástroje pro studium české literatury [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
Licencovaný zdroj Citace PRO
citační manažer [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
volně přístupný archiv novin a časopisů (Ústav pro českou literaturu AV ČR) [více informací]
E
kolekce e-knih z edice East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450 [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
Licencovaný zdroj eHRAF World Cultures
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
kolekce e-časopisů z oblasti knihovní vědy [více informací]
Licencovaný zdroj Encyclopedia of Popular Music
online encyklopedie [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
bibliografická databáze z oblasti pedagogiky [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
Licencovaný zdroj FranText
plné texty francouzské literatury [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
H
kolekce jazykovědných příruček vydavatelství DE GRUYTER [více informací]
I
referenční slovníky z oblasti lingvistiky od Brillu [více informací]
J
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
L
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
Library, Information Science & Technology Abstracts [více informací]
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
soubor databází řeckých/latinských textů starověku a středověku [více informací]
Licencovaný zdroj Loeb Classical Library
e-knihy klasické literatury [více informací]
M
rukopisy a staré tisky v ČR a zahraničí [více informací]
čítárna Masarykovy univerzity [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
skladby a dorpovodný materiál převážně vážné hudby [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
kolekce muzikologických zdrojů [více informací]
online encyklopedie z oblasti lingvistiky [více informací]
P
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
plné texty disertačních a diplomových prací [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest Central [více informací]
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie [více informací]
R
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
kolekce e-knih z humanitních a společenských věd [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
elektronické knihy z oblasti společenských věd [více informací]
Knihovna výzkumných metod ve společenských vědách [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
soubor databází z oblasti filmu a filmové vědy [více informací]
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
databáze otisků čínských nápisů [více informací]
digitální archív vzácných knih v čínštině [více informací]
digitální knihovna vzácných čínských knih [více informací]
plné texty časopisu Journal of National Essence [více informací]
digitální knihovna diplomových a disertačních prací [více informací]
index článků z časopisů vydávaných na Taiwanu [více informací]
plné texty taiwanských periodik [více informací]
souborný katalog vzácných čínských knih [více informací]
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
digitální knihovna řecké literatury [více informací]
archiv literárněkritického časopisu The Times Literary Supplement [více informací]
digitální knihovna raně středověkých textů [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj