Zdroje pro: Ekonomicko-správní fakulta

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
Databáze obrázků a fotografií pro výukové a vzdělávací účely [více informací]
B
Licencovaný zdroj Blackwell Reference Online
Kolekce elektronických knih v oblastech humanitních a sociálních studií [více informací]
české e-knihy od českých vydavatelů [více informací]
C
Elektronické knihy z oblasti cestovního ruchu [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
plnotextový archiv časopisů z oblasti humanitních a sociálně-vědních oborů [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
Licencovaný zdroj Citace PRO
citační manažer [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
plnotextová databáze z humanitních a sociálních věd [více informací]
D
Trvale pořízené e-knihy z humanitní oblasti a oblasti sociálních věd [více informací]
E
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
portfolio 9 kolekcí e-časopisů od Emerald se zaměřením na management [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
I
publikace Mezinárodního měnového fondu [více informací]
Licencovaný zdroj Infobanka ČTK
zpravodajství o evropských záležitostech [více informací]
J
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
M
Licencovaný zdroj MagnusWeb
Databáze firem, škol, obcí, neziskových organizací a dalších institucí v ČR a SR [více informací]
Interaktivní mapa neziskového sektoru v ČR [více informací]
N
working papers z ekonomie pod hlavičkou National Bureau of Economic Research [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
kolekce online časopisů z oblasti sociálních věd [více informací]
P
Licencovaný zdroj Patria Plus
informační zdroj pro finančníky, ekonomy a investory [více informací]
deníky a populární časopisy z celého světa [více informací]
názorová publicistika ze světových médií [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
ekonomické časopisy zdroje ProQuest Central [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
online archiv časopisu The Economist od počátku vydávání 1843 do roku 2020 [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
encyklopedické přehledy teorií z oblastí ekonomie, managementu, financí apod. [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj