Vzdálený přístup přes OpenVPN

VPN umožnuje počítačům, které nejsou součástí sítě Masarykovy univerzity, přistupovat do sítě Masarykovy univerzity prostřednictvím virtuální privátní sítě, a využívat libovolných zdrojů a služeb, které jsou v rámci této sítě poskytovány. Počítač využívající tuto službu se stává počítačem zapojeným v univerzitní síti.

Nastavení VPN doporučujeme zejména v případě, kdy z domova pracujete s elektronickými zdroji pravidelně a intenzivně. Po prvotní instalaci pak před započetím práce stačí pouze spuštění aplikace VPN a přihlášení – následně lze pracovat se zdroji bez jakýchkoli omezení a dalších nastavení.

Návody instalace a nastavení VPN

Návody a postupy instalace jsou k dispozici na univerzitní IT podpoře.

Rychlé odkazy na návody

V případě problémů se na nás obraťte dle návodu.