OpenStax

OpenStax je neziskový projekt založený v roce 2012 na Rice University v Houstonu, Texas. Jeho cílem je poskytovat studentům a učitelům kvalitní vzdělávací materiály zdarma, což je realizováno především prostřednictvím otevřeně licencovaných učebnic. OpenStax je známý pro poskytování bezplatných učebnic pro střední a vysoké školy, které pokrývají širokou škálu předmětů, od matematiky a věd až po humanitní a sociální vědy.

Financování OpenStax pochází z několika zdrojů:

1. Nadace a dotace – OpenStax získal finanční podporu od mnoha velkých nadací, včetně Bill & Melinda Gates Foundation, William and Flora Hewlett Foundation a 20 Million Minds Foundation. Tyto nadace poskytují granty, které pomáhají kryt vývojové a provozní náklady.

2. Partnerské školy a organizace – OpenStax spolupracuje s různými vzdělávacími institucemi, které mohou přispět finančně nebo poskytovat zdroje pro vývoj a aktualizaci materiálů.

3. Komerční produkty a služby – Ačkoliv jsou učebnice samy o sobě nabízeny zdarma, OpenStax také nabízí doplňkové placené služby, jako jsou online domácí úkoly a další vzdělávací nástroje, které mohou instituce zakoupit pro podporu výuky.

OpenStax je příkladem toho, jak mohou moderní technologie a otevřené zdroje transformovat vzdělávání, snižovat náklady pro studenty a zároveň poskytovat vysokou kvalitu vzdělávacích materiálů.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: volně přístupné vysokoškolské učebnice
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: volně dostupný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Rimešová
  • Naposledy změněn: 1.7.2024 10:09:22