Social Science Research Network (SSRN)

SSRN je velmi obsáhlý systém složený z několika specializovaných výzkumných sítí pro jednotlivé konkrétní obory. Jádro systému tvoří SSRN´s eLibrary, která obsahuje kolem 500 000 plnotextových materiálů. Ještě větší penzum materiálů je dostupné ve formě abstraktů. Slouží jako výchozí bod pro studenty a učitele ve výzkumném procesu a jako místo pro sdělování jejich poznatků v rané fázi před zveřejněním v akademických časopisech.

 


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: SSRN se věnuje rychlému celosvětovému šíření výzkumu a skládá se z řady specializovaných výzkumných sítí.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Social Science Electronic Publishing, Inc.
Dodatečné info ke zdroji: