Archive of Performances of Greek and Roman Drama (APGRD)

APGRD je výzkumný projekt zaměřený na řecké a římské drama produkované po celém světě, a to od starověku až po současnost. Kromě klasických dokumentů jsou zde představovány i podcasty, struční oboroví průvodci, pozvánky na konference a představení, které se konají i online apod.  

 

 


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Výzkumný projekt zkoumající představení starověkých textů od řecké tragédie po římskou epiku.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: University of Oxford
Dodatečné info ke zdroji: