Internet Archive

Internet Archive je digitální knihovna s obrovským množstvím dokumentů, ze kterých převládá historie webových stránek (více než 25 let je zachycených a dostupných pomocí služby Wayback Machine). Obsahuje téměř 3 miliony nascanovaných knih. Knihy vydané před rokem 1926 jsou k dispozici ke stažení, ty novější lze vypůjčit skrze Open Library. Volně k dispozici jsou také filmy, videa, obrázky, softwarové programy a další dokumety.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Digitální knihovna webových stránek, textových, obrazových, zvukových a audiovizuálních dokumentů a softwarových programů.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Internet Archive
Dodatečné info ke zdroji: