European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)

ERIH PLUS je seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd se základními informacemi o nich. Cílem ERIH je upozornit na evropsky významné vědecké časopisyZařazením do seznamů ERIH je potvrzena základní úroveň časopisu. Kategorie nehodnotí, poskytují pouze informace o sledovanosti, distribuci a dosahu. 


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Index obsahující bibliografické informace o akademických časopisech z humanitních a sociálních věd.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: European Science Foundation
Dodatečné info ke zdroji: