The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)

Databáze CEJSH byla založena akademiemi věd zemí Visegrádské čtyřky s cílem vytvořit open-access databázi obsahující anglické abstrakty vědeckých článků, psaných převážně v národních jazycích. V současnosti obsahuje časopisy z oblasti společenských a humanitních věd vydávaných v České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Srbsku, Slovinsku a na Ukrajině. V datábázi najdete abstrakty článků, plné texty nebo odkazy na plné texty podle politiky jednotlivých vydavatelů. Vyhledávat lze podle kategorií (např. antropologie, historie, ekonomie, umění, filozofie, sociologie). Nabízí pokrytí od roku 1987 po současnost.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: CEJSH je otevřená databáze abstraktů, recenzí plných textů článků z časopisů vydávaných ve středoevropských zemích se zaměřením na sociální vědy.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Polská akademie věd
Dodatečné info ke zdroji: