United Nations Digital Library (UNDL)

Digitální knihovna OSN (UNDL) je digitální knihovna poskytující bezplatný přístup k materiálům vytvořeným OSN a zároveň slouží jako zprostředkovatel pro dlouhodobé uchovávání pamětí této organizace. Knihovna obsahuje bibliografická metadata, rejstřík sborníků, rejstřík projevů, záznamy o hlasování, tezaurus UNBIS, příručky pro výzkum atp.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Digitální knihovna poskytující bezplatný přístup k materiálům vytvořeným OSN.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: United Nations
Dodatečné info ke zdroji: