abART

AbART je databáze českého a slovenského umění, která vznikla za účelem shromáždění a utřídění dokumentů uložených v Archivu výtvarného umění. Databáze obsahuje knihy, katalogy, časopisy, pozvánky, plakáty, texty výstřižky, tiskové zprávy, fotografie, diapozitivy a další dokumenty. Vložená data jsou vzájemně propojená, což umožňuje ještě efektivnější vyhledávání.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Obsáhlá databáze českého a slovenského umění.
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: Archiv výtvarného umění
Dodatečné info ke zdroji: