Knihovny.cz

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku a využívat společné služby (jejich portfólio se průběžně rozšiřuje). Patří sem on-line registrace v knihovnách, rezervace a půjčování knih, přehled výpůjček, propojení identit z knihoven, ve kterých je uživatel registrován, sledování knižních trendů, čtenářské inspirace a řada dalších. Více viz O Portálu.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: kombinovaný
  • Producent: Moravská zemská knihovna v Brně
Dodatečné info ke zdroji: