Human Kinetics Library

Portál poskytuje online přístup k více než 180 knihám vydavatelství Human Kinetics, které jsou zaměřeny na oblast pohybových a sportovních aktivit, kineziologie, fyziolgie atd.  Obsah knih doplňuje na 200 výukových videí.

Pro zobrazení seznamu knih a videí použijte záložku Browse Collections -> Human Kinetics Library Core Collection

Pro prohledávání obsahu podle jednotlivých odborných témat nebo sportovní disciplíny/aktivity použijte záložku Explore By

 

 

Soubory ke stažení vztahující se ke zdroji:

Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: knihy a videa vydavatelství Human Kinetics
  • Dostupnost do: 31.12.2024
  • Obory: Sport
  • Typ zdroje: portál
  • Producent: Human Kinetics
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: licencovaný zdroj
  • Jazyk: anglický
  • Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk
  • Naposledy změněn: 2.1.2024 09:50:45
CzechELib logo
Přístup k tomuto informačnímu zdroji je podpořen z prostředků projektu OP VVV CzechELib.