MuniSpace

Munispace, nebo také online čítárna, je prostor pro studium, bádání, listování knihami či jejich stahování. Nabízí odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě.

Nakladatelství Munipress shromažďuje informace o všech elektronických knihách vydaných v rámci Masarykovy univerzity. Munispace tyto záznamy zpřístupňuje a umožňuje v nich fulltextově vyhledávat. Vedle e-knih vydaných na MU obsahuje čítárna také odkazy na další digitální knihovny a informační zdroje univerzity.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: čítárna Masarykovy univerzity
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Nakladatelství Masarykovy univerzity
Dodatečné info ke zdroji: