GEOBIBLINE

Czech Geographical Bibliography Online (GEOBIBLINE) je bibliografická databáze s abstrakty obsahující specializované dokumenty českých nebo zahraničních autorů, kteří se věnují českým geografickým reáliím. Obsahuje následující typy dokumentů: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce od r. 1900 až po současnost. Databáze je měsíčně aktualizována. Tématické pokrytí: teoretická, fyzická a sociální geografie, kartografie, demografie.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Geografická bibliografie ČR online
  • Obory: Vědy o Zemi
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: Geografická knihovna PřF UK v Praze, Ústřední knihovna PřF MU, Katedra geografie PřF UJEP v Ústí n. Labem s ÚVT UK
Dodatečné info ke zdroji:
  • Kategorie: volně dostupný zdroj
  • Jazyk: neurčený
  • Kontaktní osoba: Mgr. Jana Baluchová
  • Naposledy změněn: 11.1.2020 18:08:28