ERIC

Education Resources Information Center (ERIC) - rozsáhlý online zdroj z oblasti vzdělávání: bibliografické záznamy článku z  více nez 1,2 mil. zejména recenzovaných časopisů, knih, konferenčních sborníků, vědeckých a vzdělávacích materiálů. Součástí databáze ERIC jsou také výběrové plné texty článků a dalších publikací.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: bibliografická databáze z oblasti pedagogiky
  • Obory: Vzdělávání
  • Typ zdroje: bibliografický
  • Producent: ERIC, financne podporováno Institute of Education Sciences
Dodatečné info ke zdroji: