Česká národní bibliografie

Česká národní bibliografie obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. Většinou se jedná o záznamy dokumentů zaslaných do Národní knihovny ČR jako povinný výtisk. Nabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na území ČR. Zdroj je rozdělen do několika databází:

Báze se doplňuje i zpětně, její jádro však tvoří:

 • České knihy: Bibliografické záznamy knih od r. 1901, postupně je doplňována i produkce z období 1801-1900. Do báze není zahrnuta firemní literatura a drobné tisky.
 • Česká periodika: Bibliografické záznamy novin a časopisů. V relativní úplnosti od roku 1990.
 • Grafické dokumenty: Bibliografické záznamy plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek a her od roku 1992.
 • Hudebniny: Bibliografické záznamy hudebnin od roku 1994. Bibliografické záznamy produkce z dřívějších let jsou postupně doplňovány.
 • Kartografické dokumenty: Bibliografické záznamy map, plánů od roku 1994.
 • Zvukové záznamy: Bibliografické záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet od roku 1992.
 • Elektronické zdroje: Bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996.

Databáze obsahuje různé vrstvy záznamů, úroveň a způsob zpracování odpovídají době zpracování záznamu. Řada záznamů vznikla metodou retrokonverze, tj. přepisem katalogizačních lístků.

Databázi ČNB doplňují další zdroje Národní knihovny ČR, jako například ANL - Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících , STT - Databáze prvotisků, starých tisků a map 1450-1800 a další. Viz Katalogy a databáze NK ČR.

Zdroj je volně dostupný.

 


Dodatečné informace o zdroji
 • Charakteristika: české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: bibliografický
 • Producent: Národní knihovna ČR
Dodatečné info ke zdroji: