Česká elektronická knihovna

Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století (Ústav pro českou literaturu AV ČR) nabízí přístup k plným textům digitalizovaných sbírek české poezie (přes 1700 básnických knih). Díky počítačovému zpracování je možné provádět nad texty řadu pokročilých literárně-vědných zkoumání, stejně jako nabídnout široké veřejnosti přístup k plným textům básnických sbírek. Aplikace umožňuje následující práci s texty:

  • Zobrazování kompletního textu básnické sbírky, a to jak v ediční, tak v diplomatické verzi.
  • Filtrování seznamu obsažených sbírek dle autora, datace, vydavatele.
  • Ruční výběr zajímavých sbírek pro další zkoumání.
  • Fulltextové vyhledávání ve vybraných sbírkách.
  • Strukturované vyhledávání ve vybraných sbírkách (vyhledávání veršů, strof, básnických celků se zadaným obsahem).
  • Vyhledávání kontextů daného slova na úrovni verše.
  • Počítání abecedních a frekvenčních slovníků pro daný výběr sbírek.
  • Určení počtů počtu básní, strof a jiných statistických informací o vybraných sbírkách.
  • Možnost omezeného tisku partií básnických sbírek.
  • Přidávání uživatelských poznámek k jednotlivým sbírkám a jejich následná jednoduchá správa.

Zdroj je volně dostupný, může být vyžadována registrace uživatele.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: