NASA Astrophysics Data System

Astrophysics Data System (ADS) je portál digitálních knihoven pro vědce z astronomie a fyziky, provozovaný Smithsonianskou astrofyzikální observatoří (SAO) na základě grantu NASA. Udržuje tři bibliografické databáze obsahující více než 13 milionů záznamů, které pokrývají publikace v Astronomii a astrofyzice, fyzice a preprintovém archivu arXiv.

Více informací: www.ikaros.cz


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky
  • Obory: Fyzika, Vědy o Zemi
  • Typ zdroje: kombinovaný
Dodatečné info ke zdroji: