Longman Dictionary of Contemporary English

Longman Dictionary of Contemporary English Online - je volně dostupná webová verze anglického výkladového slovníku od společnosti Longman.

Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: online anglický výkladový slovník
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: referenční
Dodatečné info ke zdroji: