EZB-konsorcium


Konsorciální konto EZB pro Českou republiku obsahuje elektronické časopisy ze zdrojů zpřístupněných v knihovnách v rámci různých licencí.

Elektronický katalog časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = EZB) umožňuje jednotný a snadný přístup k elektronickým časopisům dané instituce z jednoho místa.

EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Účastní se ho více než 340 univerzitních a odborných knihoven převážně z německé jazykové oblasti. Z České republiky je zatím zapojeno 23 knihoven. Více informací o projektu lze nalézt na

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?lang=en
.

Elektronické časopisy jsou v EZB rozděleny do čtyř kategorií podle dostupnosti:

  • volně dostupné
  • předplacené tituly dostupné v rámci knihovny
  • částečně dostupné plné texty (např. jen za určité roky)
  • nedostupné zdroje
EZB obsahuje odkazy na celkem více než 20 000 časopisů, z toho jich je více než 11.400 volně dostupných. Volně dostupné zdroje lze prohlížet v samostatném adresáři

Directory of Free Access Journals.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: Elektronická knihovna časopisů - konsorciální konto ČR
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: portál
Dodatečné info ke zdroji: