Zdroje dostupné přes Shibboleth

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky [více informací]
B
11 lékařských e-books [více informací]
C
Licencovaný zdroj Citace PRO
citační manažer [více informací]
D
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
E
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
G
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
H
kolekce jazykovědných příruček vydavatelství DE GRUYTER [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
I
dokumenty (včetně standardů) IEEE a IET - computer science + electronics [více informací]
nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik [více informací]
kolekce elektronických časopisů z Institute of Physics [více informací]
L
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
Library, Information Science & Technology Abstracts [více informací]
literární texty z anglické a americké literatury [více informací]
Lecture Notes in Computer Science (Springer) [více informací]
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě EBSCOhost [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě Ovid [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
N
plné texty české produkce do roku 2003 (2013 periodika) nedostupné na trhu [více informací]
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
Portál pro ošetřovatelství, zdravotní péči [více informací]
O
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
P
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
Licencovaný zdroj ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
plné texty disertačních a diplomových prací [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest Central [více informací]
časopisy z oblasti společenských a sociálních věd z megazdroje ProQuest Central [více informací]
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie [více informací]
R
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
archiv časopisů Elsevier z oblasti věd o Zemi [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum [více informací]
fulltextová databáze z oblasti sportu [více informací]
plnotextové archivy monografických řad od Springer [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj