Zdroje pro:

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plné texty časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
kolekce matematických e-časopisů [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
kolekce titulů pořízených z projektu MEDINFO (OP VaVpI) [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
E
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
databáze a kolekce e-books zaměřená na životní prostředí [více informací]
bibliografická a plnotextová databáze o životním prostředí [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
F
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
G
Geografická bibliografie ČR online [více informací]
H
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
I
bibliografická databáze-plné texty u předplacených časopisů [více informací]
kolekce elektronických časopisů, prestižní zdroj nejen pro oblast fyziky [více informací]
bibliografická databáze konferenčních příspěvků [více informací]
J
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
videozáznamy vědeckých experimentů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
L
bibliografická databáze z oblasti starověku a pozdní antiky [více informací]
M
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
Báze Medline, slovník MeSH a další služby od U.S. National Library of Medicine [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
kolekce elektronických zdrojů dostupných na PřF MU [více informací]
N
Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky [více informací]
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
databáze se zaměřením na lidskou výživu a potravinářství [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd [více informací]
kolekce online časopisů z oblasti sociálních věd [více informací]
P
archiv edice (sv. vydané 1964-1995) [více informací]
archívy časopisů American Physical Society [více informací]
nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj [více informací]
přírodovědné časopisy megazdroje ProQuest 5000 [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
R
Licencovaný zdroj Reaxys
faktografická a bibliografická chemická databáze [více informací]
Licencovaný zdroj RSC Archives
archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
S
elektronické časopisy [více informací]
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
Archiv časopisů nakladatelství Elsevier z oblasti věd o Zemi. [více informací]
Licencovaný zdroj Science Signaling
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
bibliografická chemická databáze [více informací]
multioborová citační a abstraktová báze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
plnotextové archivy vydavatelských řad od Springer [více informací]
T
kolekce matematických e-časopisů od Taylor & Francis [více informací]
časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
V
kolekce Open Access časopisů [více informací]
W
citační a bibliografická časopisecká databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
plné texty vybraných encyklopedií z Wiley Online Library [více informací]
plné texty časopisů Wiley+Blackwell [více informací]
Z
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj