Zdroje pro: Lékařská fakulta

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
národní lékařská bibliografie [více informací]
11 lékařských e-books [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2023 [více informací]
vybrané e-časopisy [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
Licencovaný zdroj CINAHL Plus with FullText
plnotextová a bibliografická databáze pro oblast ošetřovatelství [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
seznam dostupných odborných informačních zdrojů [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
E
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
medicínská bibliograficko-abstraktová databáze [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
edice ebooků pro oční lékařství [více informací]
F
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
J
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Vancouver atd.) [více informací]
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
112 elektronických knih pro medicínu [více informací]
plné texty lékařských časopisů [více informací]
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
L
archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě EBSCOhost [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě Ovid [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě PubMed [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
Portál pro ošetřovatelství, zdravotní péči [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
P
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
lékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest Central [více informací]
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
R
Licencovaný zdroj RSC Archives
archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
S
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
scite_ je nástroj, který nabízí kvantitativní a kvalitativní analýzu [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
kolekce elektronických učebnic a atlasů z medicíny a biomedicíny [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
Z
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj