Zdroje pro: Přírodovědecká fakulta

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
kolekce matematických e-časopisů [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
B
kolekce přírodovědné literatury [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
elektronické učebnice z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2024 [více informací]
vybrané e-časopisy [více informací]
národní agregátor digitálních knihoven [více informací]
české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 [více informací]
D
multioborová kolekce e-časopisů [více informací]
E
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
kolekce vybraných e-knih pro NTK [více informací]
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
osobní správce referencí [více informací]
přístup k naskenovaným knihám z knihoven MU [více informací]
Evropská digitální matematická knihovna [více informací]
F
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
G
Geografická bibliografie ČR online [více informací]
H
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
I
kolekce elektronických časopisů z Institute of Physics [více informací]
J
e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Vancouver atd.) [více informací]
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
M
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě PubMed [více informací]
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
N
Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky [více informací]
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd [více informací]
Plná kolekce e-časopisů z nakladatelství Oxford University Press [více informací]
P
archiv edice (sv. vydané 1964-1995) [více informací]
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA [více informací]
nejrozsáhlejší světový akademický multioborový informační zdroj [více informací]
faktografická databáze chemických látek [více informací]
R
faktografická a bibliografická chemická databáze [více informací]
Licencovaný zdroj RSC Archives
archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
archiv časopisů Elsevier z oblasti věd o Zemi [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
chemická databáze [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
plnotextové archivy monografických řad od Springer [více informací]
T
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
Licencovaný zdroj Writefull
jazyková kontrola odborných anglických textů [více informací]
Z
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
bibliografická databáze z oblasti biologie zvířat [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj