Zdroje pro: Knihovna univerzitního kampusu MU

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
plné texty časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
B
národní lékařská bibliografie [více informací]
11 lékařských e-books [více informací]
C
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
samostatně předplacené tituly pro r. 2018 [více informací]
kolekce titulů pořízených z projektu MEDINFO (OP VaVpI) [více informací]
multioborová časopisecká databáze [více informací]
odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011) [více informací]
D
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
klinický informační zdroj z oblasti medicíny založené na důkazech [více informací]
E
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
multioborová kolekce e-knih [více informací]
obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS [více informací]
edice ebooků pro oční lékařství [více informací]
H
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
J
kolekce medicínských časopisů od American Medical Association [více informací]
videozáznamy vědeckých experimentů [více informací]
Licencovaný zdroj  JSTOR
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
112 elektronických knih pro medicínu [více informací]
L
bibliografická databáze z oblasti starověku a pozdní antiky [více informací]
archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
kolekce medicínských a biomedicínských časopisů [více informací]
Volně dostupný zdroj  Medvik
bibliografická databáze českých biomedicinských publikací [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
O
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny [více informací]
kolekce online časopisů z oblasti sociálních věd [více informací]
P
archiv edice (sv. vydané 1964-1995) [více informací]
Licencovaný zdroj  PROLA
archívy časopisů American Physical Society [více informací]
R
Licencovaný zdroj  Reaxys
faktografická a bibliografická chemická databáze [více informací]
archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
S
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
kolekce medicínských ilustrací a animací [více informací]
zpravodajský portál z oblasti ekonomiky sportu [více informací]
T
časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
W
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj