Zdroje indexované ve službě discovery.muni

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H Ch I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj
Název zdroje:
Charakteristika zdroje:
A
digitální knihovna počítačové asociace ACM [více informací]
archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society) [více informací]
kolekce matematických e-časopisů [více informací]
archivní čísla chemického časopisu [více informací]
plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů [více informací]
Retrospektivní bibliografická databáze zaměřená na dějiny umění [více informací]
fulltextová databáze pro studium umění a architektury [více informací]
bibliografie a plné texty z teologie a religionistiky [více informací]
B
bibliografická databáze z oblasti biologie a biomedicíny [více informací]
11 lékařských e-books [více informací]
kolekce fulltextových a bibliografických databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství [více informací]
výběr referenčních příruček vydavatelství Brill [více informací]
C
Licencovaný zdroj Cairn.info-Bouquet Général
kolekce časopisů a e-knih ve francouzštině z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press [více informací]
D
fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství [více informací]
E
soubor vybraných e-knih pro NTK [více informací]
vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary [více informací]
multioborová časopisecká fultextová mega-databáze [více informací]
rozsáhlá kolekce e-knih od společnosti EBSCO [více informací]
kolekce vybraných elektronických knih z různých oborů [více informací]
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti ekonomie [více informací]
Kolekce e-knih nakladatelství Elgar [více informací]
portfolio 9 kolekcí e-časopisů od Emerald se zaměřením na management [více informací]
edice ebooků pro oční lékařství [více informací]
F
filmová plnotextová a bibliografická databáze [více informací]
kolekce e-knih z oblasti potravinářství [více informací]
G
kolekce encyklopedických e-books ze sociologie, obchodu, vzdělávání, práva [více informací]
plnotextový zdroj literárních informací [více informací]
H
kolekce jazykovědných příruček vydavatelství DE GRUYTER [více informací]
databáze plných textů právnických časopisů, knih a dalších dokumentů [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
I
dokumenty (včetně standardů) IEEE a IET - computer science + electronics [více informací]
kolekce elektronických časopisů z Institute of Physics [více informací]
J
impact faktory vědeckých časopisů [více informací]
plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage) [více informací]
K
112 elektronických knih pro medicínu [více informací]
plné texty lékařských časopisů [více informací]
kolekce právnických online časopisů [více informací]
e-knihy zejména z biomedicíny a přírodních věd [více informací]
L
plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy [více informací]
Library, Information Science & Technology Abstracts [více informací]
Lecture Notes in Computer Science (Springer) [více informací]
archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
plné texty lékařských časopisů od Lippincott, Williams & Wilkins [více informací]
M
rukopisy a staré tisky v ČR a zahraničí [více informací]
matematická abstraktová a recenzní databáze [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě EBSCOhost [více informací]
biomedicínská bibliografická databáze MEDLINE na platformě Ovid [více informací]
archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii [více informací]
N
kolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group [více informací]
skladby a dorpovodný materiál převážně vážné hudby [více informací]
Portál pro ošetřovatelství, zdravotní péči [více informací]
O
statistické databáze, online knihy a periodika OECD [více informací]
archivní čísla časopisů Elsevier [více informací]
kolekce vybraných e-knih z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd [více informací]
kolekce muzikologických zdrojů [více informací]
P
archiv edice (sv. vydané 1964-1995) [více informací]
Licencovaný zdroj PsycINFO/PsycARTICLES
abstraktová a fulltextová databáze z psychologie [více informací]
R
bibliografická databáze z oblasti hudební vědy [více informací]
kolekce e-knih obor právo nakladatelství Routledge [více informací]
kolekce e-knih z humanitních a společenských věd [více informací]
Licencovaný zdroj RSC Archives
archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry) [více informací]
S
elektronické časopisy z oblasti humanitních a společenských věd [více informací]
elektronické knihy z oblasti společenských věd [více informací]
Knihovna výzkumných metod ve společenských vědách [více informací]
špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších [více informací]
archiv časopisů Elsevier z oblasti věd o Zemi [více informací]
plné texty časopisů nakladatelství Elsevier [více informací]
časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie [více informací]
hodnocení výstupů vědy a výzkumu [více informací]
multioborová citační a abstraktová databáze od Elsevier [více informací]
plnotextové zdroje pro sociologický výzkum [více informací]
fulltextová databáze z oblasti sportu [více informací]
vědecké a odborné časopisy nakladatelství Springer [více informací]
plnotextové archivy monografických řad od Springer [více informací]
T
vybrané elektronické knihy [více informací]
časopisy z vydavatelství T&F z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů [více informací]
online archiv časopisu The Economist od počátku vydávání 1843 do roku 2020 [více informací]
kolekce elektronických učebnic a atlasů z medicíny a biomedicíny [více informací]
W
citační a bibliografická databáze [více informací]
rozšíření WoS o další citační databáze a indexy [více informací]
vybrané encyklopedie z Wiley Online Library [více informací]
kolekce e-časopisů od Wiley [více informací]
  • Legenda:
  • Licencovaný zdroj Licencovaný zdroj
  • Volně dostupný zdroj Volně dostupný zdroj
  • Free-trial zdroj Free-trial zdroj
  • Metazdroj Metazdroj