Aktuality

1.7.2021
Národní digitální knihovna - díla nedostupná na trhu (dříve Covid)

K 30. 6. 2021 bylo ukončeno zpřístupnění všech digitalizovaných děl v rámci dohody Národní knihovny a organizací spravujících autorská práva (zpřístupněno prostřednictvím Národní digitální knihovny - Covid). K dispozici jsou nyní pouze díla nedostupná na trhu, viz Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu.