Aktuality

12.1.2018
Nové EIZ pro MU

Od začátku roku 2018 získala MU řadu nových špičkových elektronických informačních zdrojů v rámci národního konsorcia CzechELib, které s finanční podporou evropského projektu OP VVV zajišťuje centrálně odborné a vědecké elektronické informační zdroje pro celou akademickou sféru v ČR.

Mezi nejzajímavější nové přírůstky v oblasti EIZ na MU patří:

Web of Science Citation Connection
rozšíření základní platformy WoS o nové databáze a citační rejstříky (například  databázi Current Contents Connect, rejstřík Book Citation Index a mnohé další).

EBSCO - Academic Search Ultimate
rozšíření multioborové databáze Academic Search Complete od vydavatele EBSCO na více než 10 tisíc plnotextových časopisů (polovina z nich je indexována ve WoS nebo Scopus).

Cambridge e-Journals Full
doplnění dosavadní kolekce HSS (Humanities and Social Sciencies) o kolekci STM (Science-Technology-Medcine), takže nyní mají uživatelé MU k dispozici kompletní kolekci všech časopisů z vydavatelství Cambridge University Press.

Emerald Managements
nově zakoupené portfólio devíti časopiseckých kolekcí vydavatelství Emerald pokrývající široké spektrum manažerských disciplín.

JSTOR
výrazné rozšíření kolekcí z multioborové databáze JSTOR (kolekce Arts & Science 1-15 a LifeScience) zpřístupňuje nyní uživatelům MU obsah téměř celé databáze JSTOR, více než 2000 časopisů, všechny od prvního čísla prvního ročníku.

JAMA Network
kolekce prestižních medicínských časopisů z American Medical Association, která doposud nebyla uživatelům na MU v tomto rozsahu k dispozici. Zahrnuje i světově nejcitovanější časopis JAMA (the Journal of the American Medical Association) vycházející 48krát ročně již od roku 1883.

APS - PR ALL
Kolekce všech fyzikálních časopisů od American Physical Society v plné retrospektivě.

AMS
Kolekce matematických časopisů od American Mathematical Society.

T&F Mathematics & Statistics
Kolekce matematických časopisů z vydavatelství Taylor and Francis.

E-books CzechELib
Kolekce téměř 20 tisích titulů vybraných eletronických knih od čtyř nejvýznamnějších světových vydavatelů odborné a vědecké literatury: Elsevier kolekce, Springer kolekce, Wiley kolekce, Taylor & Francis kolekce.