Aktuality

28.1.2016
Nová služba Full Text Finder

Do provozu byla uvedena nová služba Full Text Finder, která nahrazuje dříve užívanou službu LinkSource. Obě služby slouží k ověřování dostupnosti plných textů a dohledávání odkazů na ně. Z hlediska uživatele se používání obou služeb vůbec neliší, pouze dochází ke změně ikon na službu odkazujích.

Ikona LinkSource  je nahrazena ikonou Full Text Finder .

Stejně tak se mírně změní ikony u různých zdrojů (Web of Science, Scopus, PubMed), které na službu Full Text Finder odkazují.

Více informací o službě Full Text Finder je možné získat zde na Portálu EIZ.