Aktuality

18.12.2015
Counseling and Therapy in Video

Fakulta sociálních studií zakoupila pro rok 2016 licenci na přístup k informačnímu zdroji Counseling and Therapy in Video (přístup je ze všech počítačů v počítačové síti MU). Tento online informační zdroj od společnosti Alexander Street Press ve třech navzájem se nepřekrývajících souborech (Volume I, Volume II a Volume III) obsahuje videa v HD kvalitě v úhrnné délce asi 1000 hodin se záznamy terapeutických sezení s psychology, psychiatry, sociálními pracovníky v oblasti závislostí, domácího násilí, partnerských vztahů, poruch příjmů potravy, posttraumatického stresu apod.