Aktuality

18.12.2015
Taylor & Francis - Social Science & Humanities

Filozofická fakulta MU s přispěním knihoven PedF a ESF zakoupila novou kolekci vědeckých e-časopisů od prestižního vydavatele Taylor & Francis. Tato kolekce Social Science & Humanities Library zahrnuje přes 1.400 časopiseckých titulů z mnoha oborů. Kromě titulů ze sociálních a humanitních věd jsou zastoupeny i časopisy z oblasti vzdělávání, knihovnictví, ekonomie, práva či sportu. Dostupné jsou ročníky od současnosti zpětně až do roku 1997. Přístup k časopisům je z celé MU.