Aktuality

11.11.2015
Seminář databáze EBSCO a služba Discovery

Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s EBSCO Information Services Vás zvou  na praktický  ONLINE  seminář  pro  studenty  a  vědecké  pra covníky zaměřený na problematiku představení databází odbor né literatury EBSCO a
systému pro jednotný přístup k elektronickým info rmačním zdrojům EBSCO Discovery Service.

Seminář proběhne v úterý 24. listopadu 2015 v 10 hodin. Odkaz pro připojení.

Pozvánka na seminář: http://knihovna.sci.muni.cz/data/public/2015/EBSCO_web.pdf